ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ทดแทนของเดิม จำนวน 6 คัน