ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV และจีน