ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง