ราคากลาง ค่าอะไหล่เครื่องบรรจุนม L1-L6 UHT Past เครื่องติดหลอดและเครื่อง shrink ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59