ราคากลาง ค่าอะไหล่เครื่องบรรจุL1-L6, UHT., Past,เครื่องติดหลอด,Shrink และค่าขนส่งเข้า ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.60