ราคากลาง ค่าอะไหล่และค้าแรง service เครื่องบรร ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.59