ราคากลาง ค่าอะไหล่ จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.60_20170802_0001