ราคากลาง ค่าเช่าไม้พาเลท Loscam ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค.60_20170518_0001