ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุ L1-6 UHT. Past เครื่องติดหลอดและ Shrink ม.ค.-มี.ค.60.