ราคากลาง งานเปลี่ยนหลังคาคลุมเชื่อมต่อระหว่งคลังสินค้าและปัจจัยการผลิต พื้นที่ 667 ตร.ม.