ราคากลาง ซื้อถังกรองคาร์บอนสแตนเลส 1500 ลิตร จำนวน 2 ใบ_20171205_0001