ราคากลาง Inoxpa Centrifugal Pump จำนวน 1 เครื่อง_20171120_0001