ราคากลาง ซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 195000 กก. ประจำเดือน ก.ค. -ก.ย.59