ราคากลาง ซื้อกระดาษบรรจุนม 250 ซีซี Slim จำนวน 18000000 แพค ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59