ราคากลาง ซื้อน้ำมันเตา A600 จำนวน 120000 ลิตร ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59