ราคากลาง ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก