ราคากลาง ค่าชุดตรวจระบบสูญญากาศของเครื่องรีดนมและตัวจัดจังหวะ