ราคากลาง ซื้อกาวติดหลอด L1-L5 จำนวน 60 ถุง ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559