ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 12000 ลิตรและค่าขนส่ง พ.ค.-มิ.ย.60_20170530_0001 (1)