ราคากลาง ค่าแรง Service เครื่องบรรจุนม L1-L6., UHT., Past, เครื่องติดหลอดและเครื่อง Shrink ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.60_20171009_0001