ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดฯ วุฒิ ปวช. จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61 _20171006_0001