ราคากลาง น้ำมันเตาA600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.60_20171003_0001