วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายสุวรรณ อินทรชิต หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณพารวย ด้วยเกษตรกร” ออกอากาศทางช่อง 3SD ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ช่วงรายการข่าวชาวบ้าน โดยประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งร้านนมต้นแบบ Thai-Denmark Milk Shop ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์รายการ”รู้แล้วรวย Start Up” ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5 โดยมี ดร.ชวชาติ สุคนธปฏอภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์และถ่ายทำ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) และร้านนมต้นแบบ Thai-Denmark Milk Shop โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อีกด้วย