เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณพารวย ด้วยเกษตรกร” ออกอากาศทางช่อง 3SD ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ช่วงรายการข่าวชาวบ้าน โดยประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. อ.ส.ค.ผู้นำอุตสาหกรรมนมขนาดใหญ่อย่างครบวงจร
2. การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
รายการดังกล่าวเข้าถ่ายทำ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) และอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี