วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยพนักงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรภาคเอกชนและข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้/ช่อดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และแจกันดอกไม้ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.พัฒนา ศรีนุอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสำคัญและสนใจในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ดังนั้น จึงขอให้ทางสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบในโอกาสต่อไป เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อจะได้ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น