ช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ