ช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์