วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้การต้อนรับเเละร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ประจำปี 2562 และเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 โดยมี พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำสำนักงานราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสัญญา เจริญพร เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการสระบุรี ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยราชการของ จ.สระบุรี ส่วนงานกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง หน่วยงานในเขตพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก และคณะผู้บริหารงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี