วันที่ 14 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดศูนย์บริการประชาชนให้กับผู้สัญจรบนท้องถนน โดยภายในจุดได้จัดทำป้ายและข้อความ รณรงค์การดื่มนม เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสอดรับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ยังจัดมุมบริการโดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ การแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แจกพันธุ์กล้ามะนาว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย