วันที่ 14 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัด และด่านตรวจกักกันสัตว์ จ.เชียงใหม่ ตั้งศูนย์บริการประชาชนให้กับผู้สัญจรบนท้องถนน โดยภายในจุดบริการได้จัดทำป้ายและข้อความ รณรงค์การดื่มนม เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสอดรับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในจุดบริการได้มีการแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ทางขึ้นดอยสุเทพหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน