วันที่ 15 เมษายน 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ร้านนมสดไทย-เดนมาร์ค สาขา 2 จ.เชียงใหม่ ตั้งจุดการบริการประชาชนและรณรงค์ให้ดื่มนมแทนเหล้า เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเชียงใหม่89 พลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่