วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2560(เป็นวันที่3) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง แวะเข้ารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง โดย อ.ส.ค.ได้จัดเตรียมน้ำดื่มและนม(ไทย-เดนมาร์ค) ให้บริการแก่ประชาชน
รวมถึงเปิดเข้าชมท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในราคาพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปฟรี ส่วนบุคคลทั่วไป ลดค่าธรรมเนียมค่าเยี่ยมชม 50 %
นอกจากนี้ สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า(สคล.) และวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ร่วมจัดตั้งบูทกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา หันมาดื่มนม และให้บริการตรวจสภาพรถ ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี