ช่วงค่ำ วันที่ 3 มีนาคม 2563 สหกรณ์โคนม ในเขตภาคกลางและภาคใต้ ร่วมจัดงาน”ด้วยรักและผูกพัน จากใจชาวสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแต่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ที่ตลอดระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน ในการดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับสหกรณ์/ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อการพัฒนา อาชีพการเลี้ยงโคนม ให้มีความมั่นคง อย่างยั่งยืน โดยมีประธาน/กรรมการฯ และตัวแทนจากสหกรณ์โคนมฯ เขตภาคกลาง และภาคใต้ เข้าร่วม ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี