วันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคุณพรพรรณ มธุรพจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ ธรรมดีได้ดี Easy Life ทางช่องททบ. 5 โดยมูลนิธิธรรมดี ได้ดี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำเทปพิเศษโดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนมไทย-เดนมาร์ค และคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เข้ามาจำหน่ายในร้านอาหาร food service หรือร้านแมคโดนัล การรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาดื่มนม ตลอดจนการร่วมมือกันสร้างคุณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ร้านแมคโดนัล สาขาอัมรินทร์พลาซ่า