วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณค้นความจริง”
ถึงเรื่องการประกวดแผนสื่อสารการตลาด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษา 416,000 บาท และการประกวดกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
รายการดังกล่าวออกอากาศทางช่อง 3SD 28 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.50 น. โดยมีกำหนดการออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561