ช่วงเช้าวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) พร้อม รอง ผอ. ผช.ผอ.และ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศ 4.0 โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เปิดการสัมมนาและปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ: One Country One Team” จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี