วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย/ทิศทางแก่ ผู้บริหาร อ.ส.ค. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนวิสาหกิจ (พ.ศ.2560-2564) สำหรับปี 2561” ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท จ.สระบุรี