วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรณรงค์ ดื่มนม เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก ทั้งนี้ ทาง สภอ. นำโดยนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้ากองการตลาดและการขายสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ” นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 81″ ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร