วันที่ 16 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ถาคเหนือตอนบน นำน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ไทย – เดนมาร์ค มอบให้ เทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อนำไปบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ และ จุดบริการหนองหอย อ.เมือง.จ.เชียงใหม่