11 เม.ย. 2560   สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร ศูนย์บริการจราจร และเทศบาล ตำบลท่าพระ
ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และหน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์บริการประชาชน ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 โดย อ.ส.ค. ได้มีการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แจกให้แก่ผู้สัญจรไป-มา พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ในการงดดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถ และร่วมส่งมอบความสุข ขับรถมีน้ำใจ และรักษาวินัยจราจร ในครั้งนี้ด้วย