วันที่ 15 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณจุดเทศบาลท่าพระ และจุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น โดย อ.ส.ค.ได้มีการนำดื่มน้ำและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้บริการประชาชน ฟรี