วันที่ 17 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นาย ณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมจุดบริการประชาชนจุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ได้ร่วมรณรงค์ดื่มนม แทนแอลกอฮอล์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้นำน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์นมไทย – เดนมาร์ค บริการประชาชนที่สัญจรบริเวณเส้นทางดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน