วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีที่ผ่านๆมาทางเหล่ากาชาด ได้อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อจำหน่ายในงานเทศกาลเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 นี้ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สภอ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้นำผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. รสช๊อกโกแลต จัดชงชิม จำนวน 360 กล่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงาน เป็นอย่างดี