วันที่ 12 เม.ย.60 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับกรมปศุสัตว์และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ จัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน  โดย อ.ส.ค.ได้มีการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แจกให้แก่ผู้สัญจรไป-มา พร้อมร่วมรณรงค์งดดื่มแอลกฮอล์ และขับขี่อย่างปลอดภัย