วันที่12 เมษายน 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้   และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนรับเทศกาลสงกรานต์ 2560 ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าสถานีที่ดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยการเปิดศูนย์กิจกรรมครั้งนี้ ทางสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมกับกรมชลประธานและสถานีที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แจกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา พร้อมร่วมรณรงค์ให้ขับขีอย่างปลอดภัย