วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมด้วยแผนกการตลาดและการขาย สภต. จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก “โคนมอาชีพพระราชทาน สานต่อที่พ่อสร้าง เสริมสร้างสุขภาพดี” โดยร่วมกับบริษัทยกถาวร จำกัด โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาดื่มนมโคสดแท้ 100% และใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ณ ภูรี ออร์แกนิก มาร์เก็ต สาขาปณณภัณฑ์ มอ. หาดใหญ่ และ ภูรี ออร์แกนิก มาร์เก็ต สาขานาหม่อม