วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นประธานในการจัดประชุมตัวแทนผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2560 ในเขตภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการขนส่ง ในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้