วันที่ 16 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมด้วยพนักงาน จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน และจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมงดเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ บริเวณลานปั๊มน้ำมันเชลล์ ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้มีประชาชนที่สัญจรไปมา บริเวณเส้นทางดังกล่าว เข้ามารับการบริการและรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค กันอย่างต่อเนื่อง