วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้นำทีมพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ใต้มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุปราณบุรี
และร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ความบรรเทิงกับผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์