วันที่ 14 ก.ค. 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทั้งนี้ผู้ว่าฯ ได้ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ อ.ส.ค. ด้วย